Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRTJÄRNEN, 659763 130763 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-04 Stoppdatum 2008-10-04
Mängd (ton): 8,21 Kostnad totalt: 8873
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: