Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 1982
Startdatum: 1982-09-15 Stoppdatum 1982-09-15
Mängd (ton): 52,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 55,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: