Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-11 Stoppdatum 2000-10-11
Mängd (ton): 135,13 Kostnad totalt: 63283
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: