Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-25 Stoppdatum 2003-10-25
Mängd (ton): 68,20 Kostnad totalt: 40182
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: