Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rankegölen, 098194 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-06 Stoppdatum 2009-11-06
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: