Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059105, 06VAT059105 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-09 Stoppdatum 2009-11-09
Mängd (ton): 24,26 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: