Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERSJÖN, 661820 127248 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-12 Stoppdatum 2005-10-12
Mängd (ton): 35,02 Kostnad totalt: 21817
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: