Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-13 Stoppdatum 2005-10-13
Mängd (ton): 45,17 Kostnad totalt: 27238
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: