Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-05 Stoppdatum 2000-10-05
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 4982
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: