Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-03 Stoppdatum 2002-10-03
Mängd (ton): 10,99 Kostnad totalt: 5858
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: