Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-22 Stoppdatum 2004-10-22
Mängd (ton): 11,67 Kostnad totalt: 6512
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: