Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-RÅTJÄRNET, 662812 133969 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-28 Stoppdatum 2002-07-28
Mängd (ton): 8,09 Kostnad totalt: 7006
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: