Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNG-RÅTJÄRNET, 662822 133943 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-24 Stoppdatum 2006-07-24
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 5962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: