Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-26 Stoppdatum 2002-07-26
Mängd (ton): 113,54 Kostnad totalt: 48936
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: