Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-24 Stoppdatum 2008-08-24
Mängd (ton): 90,50 Kostnad totalt: 52490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: