Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-10-01 Stoppdatum 1997-10-01
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: