Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-11 Stoppdatum 2005-07-11
Mängd (ton): 7,88 Kostnad totalt: 7659
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: