Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-03 Stoppdatum 2004-08-03
Mängd (ton): 23,99 Kostnad totalt: 11443
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: