Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180053, 06VAT180053 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-19 Stoppdatum 2009-12-19
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: