Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Portgölen, 098744 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-19 Stoppdatum 2001-10-19
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: