Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-06-15 Stoppdatum 1983-06-15
Mängd (ton): 266,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: