Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bjurshultagöl, 098476 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-07 Stoppdatum 2001-11-07
Mängd (ton): 1,09 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: