Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-11-07 Stoppdatum 1989-11-07
Mängd (ton): 317,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: