Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-02 Stoppdatum 2004-08-02
Mängd (ton): 130,83 Kostnad totalt: 62406
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: