Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664877 136135 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-26 Stoppdatum 2004-07-26
Mängd (ton): 15,75 Kostnad totalt: 12632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: