Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BACKTJÄRNEN, 664880 138712 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-06 Stoppdatum 2010-09-06
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 6430
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: