Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärgölen, 101283 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-18 Stoppdatum 2001-11-18
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: