Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-01 Stoppdatum 2000-08-01
Mängd (ton): 5,29 Kostnad totalt: 4083
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: