Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-20 Stoppdatum 2004-07-20
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 4612
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: