Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-31 Stoppdatum 2010-10-31
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7116
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: