Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGTJÄRNEN, 665974 136091 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-14 Stoppdatum 2009-10-14
Mängd (ton): 20,57 Kostnad totalt: 13761
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: