Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE TÄLLBERGSSJÖN, 666012 141881 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-25 Stoppdatum 2004-10-25
Mängd (ton): 70,58 Kostnad totalt: 32749
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: