Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-07 Stoppdatum 2007-08-07
Mängd (ton): 23,99 Kostnad totalt: 14010
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: