Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 666794 135624 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-15 Stoppdatum 2004-07-15
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 10835
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: