Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 666794 135624 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-25 Stoppdatum 2006-07-25
Mängd (ton): 19,93 Kostnad totalt: 12018
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: