Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKHUSTJÄRNEN, 667016 140254 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-21 Stoppdatum 2004-10-21
Mängd (ton): 31,27 Kostnad totalt: 14509
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: