Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKHUSTJÄRNEN, 667016 140254 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-23 Stoppdatum 2010-09-23
Mängd (ton): 11,48 Kostnad totalt: 7267
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: