Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-31 Stoppdatum 2004-07-31
Mängd (ton): 24,78 Kostnad totalt: 19750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: