Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSTJÄRNEN, 669394 133696 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-07 Stoppdatum 2002-09-07
Mängd (ton): 10,40 Kostnad totalt: 8320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: