Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSTJÄRNEN, 669394 133696 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-18 Stoppdatum 2010-10-18
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 17534
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: