Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUBERGSTJÄRNEN, 669812 132902 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-03 Stoppdatum 2010-09-03
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 7014
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: