Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-18 Stoppdatum 2003-08-18
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 6017
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: