Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BRÄNNTJÄRNEN, 670837 132784 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-31 Stoppdatum 2002-08-31
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 2440
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: