Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skogsgölen, 098757 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-09-13 Stoppdatum 1989-09-13
Mängd (ton): 6,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: