Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSJÖN, 672164 136271 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-01 Stoppdatum 2000-10-02
Mängd (ton): 40,74 Kostnad totalt: 29964
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: