Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSJÖN, 672164 136271 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-26 Stoppdatum 2002-09-26
Mängd (ton): 40,01 Kostnad totalt: 32008
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: