Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSJÖN, 672164 136271 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-14 Stoppdatum 2005-07-14
Mängd (ton): 29,40 Kostnad totalt: 25901
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: