Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSJÖN, 672164 136271 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-25 Stoppdatum 2006-07-25
Mängd (ton): 30,66 Kostnad totalt: 28759
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: