Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-27 Stoppdatum 2004-08-02
Mängd (ton): 302,06 Kostnad totalt: 163717
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: