Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-09 Stoppdatum 2008-08-09
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 969
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: